Thành lập công ty

Xã hội ngày càng phát triễn thì nhu cầu về các loại hình dịch vụ và mọi mặc đều tăng , các doanh nghiệp với các ý tưởng mới mẽ độc đáo xuất hiện ngày càng có nhu cầu dịch vụ thành lập công ty với ý định đem đến sự mới mẽ và đáp ứng được như cầu của xã hội. Chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một dịch vụ thanh lap cong ty gia re nhất thị trường.

Cần bao nhiêu vốn điều lệ thành lập công ty chứng khoán

Ngày đăng:
Lượt xem: 1449

Vốn điều lệ thành lập công ty chứng khoán cần bao nhiêu theo quy định của pháp luật

 vốn điều lệ thành lập công ty chứng khoán

Vốn điều lệ thành lập công ty chứng khoán

 - Điều kiện về vốn khi thành lập công ty chứng khoán 

Công ty chứng khoán có vốn điều lệ thực góp tối thiểu phải bằng mức vốn pháp định theo quy định tại Nghị định số 14 của Chính phủ.

1,  Quy định về vốn pháp định cho các kinh doanh công ty chứng khoán gồm cả công ty chứng khoán vốn đầu tư nước ngoài chi nhánh công tư chứng khoán của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam 

- Vốn điều lệ thành lập công ty môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng

- Vốn điều lệ thành lập công ty tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng

- Vốn điều lệ thành lập công ty bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng

 ( doanh nghiệp phải có giấy phép bảo lãnh phát hành chứng khoán)

- Vốn điều lệ thành lập công ty tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng 

2, Vốn đối với thể nhân và pháp nhân

- Cổ đông và thành viên sáng lập phải cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ ban đầu của công ty chứng khoán, các thành viên sáng lập không được quyền chuyển nhượng trong 03 năm kể từ ngày được cấp phép thành lập công ty, trừ trường hợp thực hiện chuyển nhượng cho các thành viên sáng lập khác trong công ty.

+ Quy định đối với thể nhân góp vốn:

- Thể nhân góp vốn chỉ được phép sử dụng vốn của mình góp vốn,tuyệt đối không sử dụng nguồn vốn vay, nguồn vố uỷ thác đầu tư, vốn chiếm dụng từ các tổ chức tài chính để góp vào.

- Thể nhân góp vốn phải có xác nhận của ngân hàng, tổ chức tín dụng về số tiền bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ hoặc tương đương tiền,các tài liệu chứng minh tài sản của thể nhân đủ khả năng thực hiện cam kết góp vốn cho công ty;

+ Quy định đối với pháp nhân góp vốn:

- Vốn chủ sở hữu sau khi đã thực hiện trừ đi các khoản đầu tư dài hạn sẽ phải lớn hơn số vốn góp theo cam kết ban đầu.

- Báo cáo tài chính của công ty gần nhất tính đến thời điểm cam kết góp vốn khi thành lập công ty chứng khoán phải được kiểm toán độc lập.

Đăng bởi

Bài viết mới

Bài viết khác