Thành lập công ty

Xã hội ngày càng phát triễn thì nhu cầu về các loại hình dịch vụ và mọi mặc đều tăng , các doanh nghiệp với các ý tưởng mới mẽ độc đáo xuất hiện ngày càng có nhu cầu dịch vụ thành lập công ty với ý định đem đến sự mới mẽ và đáp ứng được như cầu của xã hội. Chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một dịch vụ thanh lap cong ty gia re nhất thị trường.

Những điều bạn cần biết về thuế thu nhập cá nhân, công ty

Ngày đăng:
Lượt xem: 1491

Những điều mới về thuế thu nhập cá nhân 2013, bạn nên biết khi bạn vào một công ty mới thành lập công ty thì bạn vẫn phải biết để tính lương cho mình

Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định 

- Mức tính cho cá nhân tiền lương:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất

- Thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 5%

- Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 20%

Đồng thuế thu nhập cá nhân của công ty 

Đồng doanh nghiệp, chẳng hạn như quan hệ đối tác, công ty trách nhiệm vô hạn, hai công ty lại với nhau và đối tác kinh doanh, cũng như các doanh nghiệp thuộc sở hữu cá nhân không phải là một đơn vị pháp nhân độc lập, nhưng các đối tác doanh. Các đối tác thường tận hưởng tất cả các quyền và nghĩa vụ giả định khác nhau.

Vì vậy, mọi người không nộp thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp kết hợp , và đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân ), mức thuế suất khác nhau đối với từng cá nhân các cổ đông.

Điểm bắt đầu của thuế thu nhập cá nhân như sau:

Các khoản thu thuế của hơn 8004 € một thu nhập cơ bản hàng năm phải trả tối thiểu 14% số thuế thu nhập. Sau đó dần dần tăng lên đến mức cao nhất của thuế,

Tỷ lệ tối đa 42%, tỷ lệ hiện hành đối với thu nhập chịu thuế của hơn 52.881 €.

Cho người dân với thu nhập hàng năm chịu thuế của hơn 250.731 €, mức thuế suất thuế hơn 250.731 € một phần của thu nhập sẽ tăng lên 45%.

Chính phủ liên bang có kế hoạch giảm mức thuế suất thuế cận biên vào giữa năm 2009 và tăng trợ cấp miễn thuế. Thuế đoàn kết 

Để cho nhà nước để tài trợ cho nước Đức thống nhất vào năm 1995 giới thiệu một thuế đoàn kết. Lẫn nhau thuế TNDN và thuế thu nhập cá nhân là 5,5% số tiền. 

Vì vậy, thuế đoàn kết là 5,5% thu nhập cá nhân của từng đối tác. Nếu tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân của đối tác là 30%, sau đó ông cần để thực hiện mức thuế suất toàn diện là 31.65%. Để phù hợp với giữa con người và các công ty đồng sở hữu công ty để đạt được sự cân bằng thuế, đồng tác giả của lợi nhuận giữ lại  Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân được giới hạn 29,8% - 28,25% cộng thuế đoàn kết. Sau khi thuế thu nhập cá nhân được bù đắp theo thuế bán hàng, người giữ lại một gánh nặng thuế trung bình tổng hợp và đồng sở hữu biên lai thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty sẽ được về cơ bản phẳng.

Sau khi phân phối cho các đối tác, cần phải nộp thuế thu nhập 25%, với điều kiện là việc loại bỏ các cân đối hàng năm số vốn đăng ký các đối tác tài sản có thể được chuyển qua lợi nhuận của công ty hoặc các đối tác trong cổ phiếu của công ty (rút tiền dư thừa) . Vì vậy, tổng số tiền phân bổ doanh thu thuế lên đến 47,7%, và sở hữu một tuân thủ thuế chia cổ tức tổng hợp.

Đăng bởi

Bài viết mới

Bài viết khác