Thành lập công ty

Xã hội ngày càng phát triễn thì nhu cầu về các loại hình dịch vụ và mọi mặc đều tăng , các doanh nghiệp với các ý tưởng mới mẽ độc đáo xuất hiện ngày càng có nhu cầu dịch vụ thành lập công ty với ý định đem đến sự mới mẽ và đáp ứng được như cầu của xã hội. Chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một dịch vụ thanh lap cong ty gia re nhất thị trường.

Thành lập công ty 100 vốn đầu tư nước ngoài cần gì

Ngày đăng:
Lượt xem: 1113

Hồ sơ xin giấy phép thành lập công ty 100 % vốn nước ngoài bao gồm các giấy tờ 

 

1. Giấy tờ, báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư , chủ kinh doanh do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm phải ghi rõ nguồn gốc vốn đầu tư và chứng minh khả năng vốn dự án của doanh nghiệp chuẩn bị xin giấy phép thành lập công ty 100 vốn nước ngoài.

2. Bản đăng ký đề nghị được cấp Giấy tờ chứng nhận đầu tư và mẫu văn bản dựa theo phụ lục IV.1 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 21/9/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3. Dự thảo Điều lệ Công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp đầu tư(Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh). Dự thảo Điều lệ của công ty phải có đầy đủ các chữ ký (và được ký từng trang một)của chủ sở hữu công ty, người đại diện pháp luật công ty đối với các công ty TNHH MTV theo pháp luật, các thành viên hoặc người đại diện đúng luật uỷ quyền đối với công ty TNHH 2 thành viên

4. Danh sách thành viên từng loại hình kinh doanh của doanh nghiệp – theo mẫu I-8 hoặc I-9 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 21/9/2006 cho phép thành lập công ty hoặc mẫu II-4 của Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .

Đăng bởi

Bài viết mới

Bài viết khác